Cơ cấu tổ chức công ty

Hoạt động tuân theo nguyên tắc sau:

– Việt Hàn hoạt động theo điều lệ đã được hội đồng quản trị thông qua và tuôn thủ các quy định của pháp luật.

– Cơ quan cao nhất của công ty là Chủ tich hội đồng quản trị .

– Hội đồng quản trị cử, bổ nhiệm Giám Đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty.

– Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về điều hành hoạt động của công ty là Giám Đốc Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *